Wat voor slaapstoornis je zelf hebt is de belangrijkste vraag om mee te beginnen. Slaapstoornissen zijn zeer divers. Een belangrijk onderscheid is of er sprake is van te weinig slapen of juist van erg veel slapen, terwijl iemand overdag toch erg moe is. In het eerste geval, te weinig slapen, is er over het algemeen sprake van een in- of doorslaapstoornis. Als het gaat over een slaapstoornis waarbij veel geslapen wordt, kan het bijvoorbeeld gaan om narcolepsie of slaapapneu.

In- en doorslaapstoornissen

Dit soort slaapklachten is voor deze site de meest belangrijke. Een aantal hiervan zijn goed te behandelen. Het is alleen wel nuttig om na te gaan of er geen andere oorzaken voor de slaapklachten te vinden zijn. In- en doorslaapklachten, slapeloosheid, kunnen namelijk veel oorzaken hebben en soms is het nuttiger om deze oorzaken aan te pakken. Slapeloosheid kan bijvoorbeeld een onderdeel van een psychiatrische aandoening als depressie. Dus als u zich al langere tijd somber voelt en het gevoel heeft dat alles moeite kost, is het misscien verstandig om dit met de huisarts te bespreken. Mogelijk kan anti-depressieve medicatie dan een oplossing bieden.

Lichamelijke oorzaken voor slaapstoornissen

Ook lichamelijke aandoeningen kunnen slapeloosheid veroorzaken. Vaak gaat het dan over aandoeningen die met pijn of jeuk gepaard gaan, maar ook hormonale afwijkingen kunnen een oorzaak zijn. Dus ook als er sprake is van een lichamelijke aandoening kan een bezoek aan de huisarts belangrijk zijn.

Slaapstoornissen door alcohol

Tenslotte komt slapeloosheid veel voor als gevolg van alcoholgebruik. In tegenstelling tot het geloof in alcohol als 'slaapmutsje' verstoort het gebruik van alcohol de slaap in sterje mate. Het inslapen gaat vaak wel wat sneller, maar men wordt over het algemeen vrij snel weer wakker.

In veel gevallen is er echter geen directe oorzaak van de slapeloosheid te vinden. Soms kan de oorzaak dan liggen in spanning of stress, die samen kan hangen met gebeurtenissen overdag, maar slapeloosheid kan ook aangeleerd zijn. Bij het ontstaan van de klachten is dan wel een duidelijke oorzaak, maar als deze wegvalt, blijft de slapeloosheid gewoon bestaan. In deze gevallen kan het programma dat op deze site gepresenteerd wordt een goede mogelijkheid zijn.

Stoornissen met overmatig slapen

De voornaamste klachten bij deze categorie slaapstoornissen bestaan uit extreme slaperigheid overdag, sterk toegenomen slaapduur, achteruitgang in prestaties en een onweerstaanbare neiging tot in slaap vallen. Een van de syndromen waar deze klachten naar voren komen is slaap­apnoe.

Een ander voorbeeld van dit soort stoornis is narcolepsie. Narcolepsie is een familiaire aandoening die evenals slaapapnoe onder andere gekenmerkt wordt door slaapaanvallen. Een tweede verschijnsel dat met narcolepsie samengaat is cataplexie. Hierbij verslappen de spieren plotseling, waardoor iemand kan neervallen. Deze spierverslapping kan een paar seconden tot enkele minuten duren en wordt vaak uitgelokt door heftige emoties. Verder zien we soms de zogenaamde slaapverlamming, waarbij de persoon zich bij het inslapen of ontwaken gedurende een korte periode niet kan bewegen. Een ander minder vaak voorkomend verschijnsel zijn hypnagoge hallucinaties.

Artikelen in Wat voor slaapstoornis heb ik?