Angst is een van de meest basale overlevingsmechanismen van het menselijk brein. Als een bedreigende, gevaarlijke situatie wordt waargenomen, zet het brein binnen 100 milliseconden een schrikreactie in gang, waarbij het niveau van activering van het lichaam (arousal) sterk wordt verhoogd, waardoor het lichaam in staat is in korte tijd veel energie te leveren om te vechten of te vluchten.
Van een angststoornis wordt gesproken als iemand zich realiseert dat de angst overdreven of niet realistisch is en als de angst een forse beperking oplevert in het dagelijks functioneren van de persoon.
Binnen de DSM-V worden de volgende angststoornissen onderscheiden:
  • de paniekstoornis
  • de sociale fobie
  • de specifieke fobie
  • de gegeneraliseerde angststoornis

Artikelen in Angst