Exposure betekent bloot stellen. In de psychologie en de gedragstherapie draait het dan om het je blootstellen aan hetgeen je bang voor bent of wat angst oproept. Exposure in wat voor vorm dan ook maakt in principe deel uit van alle angstbehandelingen. Uit onderzoek komt exposure als een zeer effectief onderdeel van deze behandeling naar voren.
Behalve bij de behandeling van angst zie je dat exposure aan onaangename gevoelens ook wel gebruikt wordt bij de behandeling van depressieve klachten, hoewel je ook zou kunnen zeggen dat hierbij eigenlijk de angst voor de negatieve emotie aangepakt wordt.
Een tweede onderdeel dat in vrijwel alle angstbehandelingen terugkomt is cognitieve therapie.

Artikelen in Exposure