Neuropsychologie is de tak van de psychologie die zich bezig houdt met de relatie tussen de functies van het brein en het gedrag.

Neuropsychologisch onderzoek

De dagelijkse praktijk van de neuropsycholoog wordt met name bepaald door het doen van neuropsychologisch onderzoek. In de regel gaat het dan om onderzoek dat bedoeld is om vragen te beantwoorden omtrent het functioneren van de te onderzoeken persoon, zoals de veel voorkomende vraag of er sprake is van cognitieve achteruitgang, dementie (en zo ja, welke vorm) of de vraag of het letsel dat is opgelopen bij een ongeval geleid heeft tot een stoornis in het functioneren van de hersenen.
Onderzoek wordt gedaan door middel van verschillende neuropsychologische tests, die ieder tot doel hebben een bepaald deel van het functioneren (een cognitief domein) in kaart te brengen. Op deze manier wordt een overzicht gemaakt van het functioneren van het brein en wordt het mogelijk aan te geven waar eventuele problemen gelokaliseerd kunnen zijn.

Artikelen in Neuropsychologie