Letterlijk betekent misofonie ‘haat van geluid’. Misofonie wordt ook wel aangeduid als een vorm van geluidsintolerantie of een stoornis in de impulscontrole. De term Selective Sound Sensitivity Syndrome (4S) wordt soms ook gebruikt. Eigenlijk is de term misofonie niet meer helemaal juist omdat de meeste mensen met misofonie ook last hebben van bewegingen. Deze ‘haat voor bewegingen’ wordt ook wel misokinesia genoemd. Over de onderlinge relatie is nog weinig bekend. De achtergrond van misofonie is nog onduidelijk. De enige behandeling die voorhanden is, is cognitieve therapie en cognitieve gedragstherapie.

Artikelen in Misofonie