EMDR staat voor Eye Movement Desensitisation Reprocessing en is een bewezen effectieve behandeling voor enkelvoudige trauma's. De behandeling bestaat uit het oproepen van beelden van de traumatische ervaring, terwijl de cliënt de bewegingen die de therapeut met zijn vinger van links naar rechts en terug maakt met de ogen moet volgen.
De werkzaamheid van de methode lijkt enerzijds te liggen in de exposure aan het beeld van de onaangename ervaring en anderzijds in de extra opdracht die cliënt krijgt opgedragen. De afleiding die dit oplevert lijkt het werkgeheugen van cliënt te belasten, waardoor het niet goed lukt om de ervaring in de volle emotionele omvang mee te maken. Deze, minder belastende, ervaring wordt vervolgens in het geheugen opgeslagen. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van het uit de neuropsychologie bekende feit dat iemand zich niet de originele herinnering herinnert, maar de laatste herinnering aan die gebeurtenis.

Artikelen in EMDR