Paniekaanvallen


Als uit de voorgaande pagina's duidelijk is geworden met wat voor soort angstklacht we te maken hebben, zullen daarin een aantal zaken waarschijnlijk opgevallen zijn. Belangrijke factoren die een rol spelen bij angstklachten en die gezamenlijk een model van de angst vormen zijn o.a.:

  • Het angstgevoel zelf en de lichamelijke verschijnselen die daarbij horen.
  • Het angstgedrag (de vermijding).
  • De angstgedachte (de rampzalige inschatting van een situatie).


Bij de behandeling van angst wordt van deze factoren gebruik gemaakt. Zo zal in de volgende pagina's ingegaan worden op hoe angstgevoelens beïnvloed kunnen worden, bijvoorbeeld door het doen van ontspanningsoefeningen, hoe angstgedachten opgespoord en veranderd kunnen worden en hoe angstgedrag, het vermijden, aangepakt kan worden.

Hierbij moet wel rekening gehouden worden dat sommige angstklachten een wat andere aanpak vragen. Hoewel de elementen die hiervoor genoemd zijn bij alle angstklachten een rol spelen, is de behandelmethode die verderop gepresenteerd wordt, het meest geschikt voor fobische klachten, de paniekstoornis en de sociale fobie. Voordat het veranderingsproces gestart wordt, is het van belang om precies vast te leggen hoe de klacht er op dit moment uitziet. Om dit duidelijk te krijgen kunt u het best gedurende het hele volgende proces een klachtendagboek bijhouden, waarin u precies vastlegt:

  • Hoe vaak de klacht voorkwam.
  • Hoe angstig u was, bijvoorbeeld door de intensiteit van de angst een bepaalde waarde toe te kennen (100%= volstrekte paniek, 50%=matige angst, 0%=ontspannen).
  • In welke situaties dat gebeurde.
  • Wat er precies door u heen ging toen u angstig was.
  • Wat u precies deed toen u angstig was.


Houdt dit dagboek gedurende minimaal een week bij voordat u met het veranderingsproces begint. De stap die het eerst gezet moet worden als het bovenstaande afgewerkt is, is het leren ontspannen.


Fobische klachten en Dwangstoornissen

De basis van alle angststoornissen ligt in de blootstelling aan datgene waarvoor men angst voelt. De behandeling van de paniekstoornis is zodoende een goede leiddraad voor de behandelingen van de andere angststoornissen.

Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS)

Een bijzonder plaats wordt wel ingenomen door de PTSS. Ook hier bestond de behandeling altijd uit exposure, en nog steeds is dit een effectieve methode. De laatste jaren is gebleken dat EMDR een effectieve manier van behandelen is. Bij EMDR vindt ook exposure plaats, maar de procedure er om heen is dusdanig opgezet dat de bijbehorende emoties sneller uitdoven.

Artikelen in De Behandeling van Angstklachten