Omgaan met allerlei praktische taken: achterstallig onderhoud

Depressie leidt er vaak toe dat mensen allerlei karweitjes en zaken die ze moeten regelen uitstellen. De waslijst groeit en men ziet er steeds meer tegenop eraan te beginnen. De volgende stappen kunnen een hulpmiddel zijn bij het uitvoeren van deze taken.

 • Maak een lijst met taken die je hebt uitgesteld in de volgorde waarin ze bij je opkomen.
 • Nummer de taken in rangorde van prioriteit. Wat moet het eerst gebeuren? Als je hierover geen beslissing kunt nemen of de volgorde doet er niet toe nummer de taken dan in alfabetische volgorde. Waar het om gaat is dat je iets doet.
 • Neem de taak genummerd met één en deel deze op in kleine stappen. Wat moet je precies doen om de taak uit te voeren en af te maken?
 • Voer de taak stap voor stap in gedachten uit. Noteer iedere praktische moeilijkheid, die je tegen zou kunnen komen. Denk er over na hoe je deze moeilijkheden het hoofd kunt bieden.
 • Noteer iedere negatieve gedachte, die bij je opkomt als je aan het uitvoeren van de taak denkt en probeer deze gedachten uit te dagen:
  • Hoe geloofwaardig is de negatieve gedachte?
  • Kun je er een andere gedachte voor in de plaats zetten? (Dit 'uitdagen van negatieve gedachten' wordt verderop uitgelegd.)
  • Mocht het niet lukken om antwoorden te vinden op je pessimistische gedachten, schrijf de gedachten dan gewoon op en laat ze voor wat ze zijn.

 • Voer de taak stap voor stap uit. Behandel praktische moeilijkheden en negatieve gedachten op de manier, die je hebt geoefend (zie stap 4 en 5).
 • Noteer wat je hebt gedaan op de activiteitenlijst en geef cijfers voor 'plezier' (P) en 'bekwaamheid' (B).
 • Richt je aandacht op wat je nu hebt bereikt, niet op alles wat er nog moet gebeuren. Kijk uit voor negatieve gedachten, die er toe leiden, dat je geen waardering kunt opbrengen voor datgene wat je gedaan hebt. Schrijf deze gedachten op en probeer ze uit te dagen.

 • Neem de volgende taak en voer die volgens dezelfde stappen uit.

Artikelen in Planning: praktische zaken