Behandeling

Bij de gedragstherapeutische behandeling van depressie gaat het niet zozeer om de oorzaak van de depressie, maar veel meer om de factoren die de depressie in stand houden. Hierbij worden twee belangrijke factoren gezien, te weten:

  • de veranderingen in het activiteitenpatroon
  • de automatische negatieve gedachten

Activiteiten

Veel mensen die depressief zijn komen niet meer toe aan de dingen die ze vroeger wèl deden. Dat kan zijn, omdat ze er geen plezier meer aan beleven, of omdat ze het gevoel hebben dat ze de dingen niet meer aankunnen. Niet actief zijn kan als voordeel hebben dat u zich minder moe voelt, omdat u zich minder hoeft in te spannen, maar het kan ook nadelen hebben. Soms wilt u bepaalde dingen wel doen, maar door ze steeds maar uit te stellen wordt het steeds moeilijker ze te gaan doen. Bovendien gaan mensen zich vaak hopeloos voelen, omdat ze dingen niet hebben gedaan die ze eigenlijk wel hadden willen of moeten doen. Kortom, door niet actief te zijn kan de depressie blijven bestaan of zelfs erger worden.

Negatief denken

Een van de dingen die bij een depressie hoort, is het negatief denken. Als mensen depressief zijn, hebben ze de neiging om alles van de zwarte negatieve kant te zien. Ze hebben een negatief beeld van zichzelf, van de wereld en van de toekomst. Deze manier van denken kan ertoe leiden dat iemand in een negatieve cirkel terecht komt: door zo tegen jezelf, de omgeving en de toekomst aan te kijken, gaat iemand zich depressiever voelen, waardoor het negatieve denken weer versterkt wordt. Zie hiervoor ook het onderstaande model van de depressie.

Ook in de gedragstherapeutische behandeling zien we de bovenstaande twee vicieuze cirkels van de depressie terug in het:

Artikelen in Gedragstherapie en cognitieve therapie