Actiever worden: het plannen van activiteiten

Een manier om deze vicieuze cirkel te doorbreken is: actiever worden. Dit heeft een aantal voordelen:

  • Door actief te zijn ga je je beter voelen. Het geeft je het gevoel dat je een bepaalde mate van controle over je leven hebt en dat je iets presteert. Misschien kom je tot de ontdekking dat er dingen zijn waar je plezier in hebt. Als je ze eerst maar hebt uitgeprobeerd!
  • Door actief te zijn ga je je minder moe voelen. In de regel is het zo dat wanneer je moe bent, je moet uitrusten. Wanneer je depressief bent, geldt echter het tegendeel: je moet dan juist méér ondernemen. Door niets te doen, zul je je alleen maar slomer en meer uitgeput voelen.
  • Actief zijn motiveert je om nog actiever te worden. Bij depressie komt de motivatie voor het ondernemen van activiteiten vaak naderhand. Eerst moet je gedrag veranderen, pas dan komt het gevoel. Hoe meer je onderneemt, hoe meer je je ernaar gaat voelen.
  • Actief zijn helpt je om problemen op te lossen. Door maar gewoon aan de slag te gaan, zul je merken dat er voor problemen waarvan je dacht dat je er niets aan kon doen toch oplossingen in zicht komen.

Ondanks al deze voordelen is het niet gemakkelijk meer activiteiten te ondernemen. Dit komt omdat je hierin belemmerd wordt door sombere of pessimistische gedachten, die zo typerend zijn voor depressie. Mensen die depressief zijn, hebben vaak het idee dat ze niets doen, niets kunnen en nergens plezier in hebben. Dergelijke gedachten weerhouden je ervan iets te ondernemen en houden je gevangen in de vicieuze cirkel.

Verderop wordt aangegeven hoe je met deze sombere gedachten kunt omgaan. Op dit moment is het het belangrijkste om een beeld te krijgen van wat je precies doet op een dag en de mate van plezier en voldoening die je eraan beleeft. Deze gegevens zullen je helpen de tijd beter in te delen, zodat je meer 'uit de dag haalt'. Hiervoor zijn twee stappen nodig:

Artikelen in Actiever worden