Medische Psychologie

Over ons en over wat we doen

Wat doen we?

Binnen onze praktijk bieden we hulp bij psychische problemen. Volwassenen en ouderen kunnen door een huisarts of medisch specialist worden verwezen naar onze praktijk voor behandeling en onderzoek van psychische problemen in de basis GGZ en de specialistische GGZ.

De behandelingen zijn het in het algemeen kortdurend en met name gericht op bestrijding van klachten of problemen. Daarnaast is er de mogelijkheid om een intensievere vorm van behandeling te volgen, waarbij behandeling vooral gericht is op het vergroten van het zelfinzicht en het veranderen van gedrag of leefstijl. De behandeling vindt individueel plaats, soms in combinatie met groepstrainingen. Met een zorgvuldige intake nemen we eerst de tijd om samen met u de klachten en het ontstaan hiervan in kaart te brengen. Aan de hand hiervan wordt samen met u een plan van aanpak besproken en de best passende behandeling gekozen waarbij de samenwerking tussen patiënt en hulpverlener centraal staat.

In een aantal gevallen kunnen we geen hulp bieden. Als er sprake is van acute problemen waarbij acute zorg of verblijf nodig is of nodig kan zijn, kunnen we geen hulp bieden. Hetzelfde geldt voor problemen waarbij sprake is van een psychotische stoornis of verslavingsproblemen.

In het kort:

Behandeling bij het omgaan met angst, depressiviteit en andere psychologische problemen.

Psychologisch onderzoek bij complexe klachten

Neuropsychologisch onderzoek en expertise bij geheugen of concentratieklachten.

Behandeling van complexe lichamelijke en onverklaarde klachten

Voor verwijzing is een verwijsbrief nodig van de huisarts of medisch specialist. Meer informatie hierover beneden aan de pagina.

Dr Aart Oosterhuis

Ik ben klinisch (neuro)psycholoog en psychotherapeut (registratie BIG 99049305325 / 09049305316).

Ik heb me meer dan 40 jaar bezig gehouden met onderzoek en behandeling van lichamelijke klachten die met stress samenhangen, zoals slaapklachten, maar ook angst en depressie.

De laatste jaren ben ik samen met mijn collega's bezig geweest met het opzetten van behandeling via internet van diverse klachten.

Marieke Berkhof

Ik ben klinisch psycholoog (registratie BIG 39921859025). Mijn opleiding heb ik gedaan bij de afdeling medische psychologie van het IJsselland Ziekenhuis. Ik ben gespecialiseerd in de behandeling van psychische problemen samenhangend met lichamelijke klachten. 

Ik heb onderzoek gedaan naar de effectiviteit van gedragsmatige online behandeling bij het prikkelbare darm syndroom.

Onze collega's:

  • Judith Janszen-Loekemeijer Gezondheidszorgpsycholoog, Klinisch psycholoog en Psychotherapeut, met Specialisaties in EMDR practionar en Senior Schematherapeut 
  • Angelique Ardon: Gezondheidszorgpsycholoog, Klinisch psycholoog en Psychotherapeut, met specialisaties in de diagnostiek en behandeling van complexe problematiek.
  • Robert Vroon is bewegingsagoog en Psychotherapeut, met specialisaties in vroegkinderlijke problematiek, persoonlijkheidsstoornissen, en dissociatieve stoornissen.
  • Malou Franke, Psycholoog NIP Kinder en jeugd i.o., specialisatie diagnostiek ADHD en autisme.
  • Esmeralda Redan: Verpleegkundige en pedagoog, specialisaties in psycho-educatie bij kinderen met ASS, leefstijltraining voor kinderen.
  • Heike Sievers: Psycholoog voor kortdurende, klachtgerichte behandelingen.
  • Nikki Legger: Psycholoog voor kortdurende, klachtgerichte behandelingen.
  • Shanaya Kandhai: Psycholoog voor kortdurende, klachtgerichte behandelingen.
  • Janneke Berkhof: ergotherapeut en runningtherapeut, met aandachtsgebieden angst- en stemmingsklachten, burn-outklachten en psychosomatiek.
  • Natasja Thompson: mindfulness coach.

Verwijzing

De huisarts of medisch specialist mag verwijzen naar onze praktijk. Dit geldt voor psychische klachten die samenhangen met een medische aandoening en voor psychische aandoeningen die vallen onder de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) en voor de Specialistische GGZ. Voor verwijzing moet de verwijsbrief voldoen aan de eisen van de zorgverzekeraar.

Wachttijden

Op dit moment hebben we voor verwijzingen naar de basis GGZ een korte wachtlijst. Voor de gespecialiseerde GGZ kan de wachtlijst, afhankelijk van de klachten, aanzienlijk langer zijn. Neem contact op voor meer informatie hierover.

U kunt altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar om te vragen om wachtlijstbemiddeling.

Vergoeding, Eigen Risico en No Show

Onze praktijk heeft contracten met de belangrijkste zorgverzekeraars in onze regio. Deze contracten betreffen zowel de basis GGZ als de specialistische GGZ. Deze behandelingen vallen onder uw basisverzekering. Wel kunnen vergoedingsvoorwaarden per verzekeraar verschillen. Vraag dit daarom altijd na of raadpleeg uw polisvoorwaarden.


Met Menzis en CZ hebben wij geen contracten afgesloten. De vergoeding die u van uw verzekeraar ontvangt voor behandeling bij onze praktijk kan wisselen. In de regel berekenen we het tarief dat uw verzekeraar dan vergoed. In afwijkende situaties kunnen wij een tarief berekenen dat neerkomt op 85% van het door de NZA vastgestelde DBC tarief. Het kan zijn dat u bij uw verzekeraar niet dit volledige bedrag vergoed krijgt. Voor het verrichten van neuropsychologisch onderzoek kunnen andere, lagere tarieven gelden. Neem voor meer informatie hierover contact met ons op.


De overheid het eigen risico voor de zorgverzekering bepaald op €385 per jaar. Zie ook de informatie van de rijksoverheid hierover.

Voor cliënten die de vergoeding via hun werkgever, een andere verzekering of die de behandeling zelf betalen moet uitgegaan worden van een tarief van €98,= per consult van 45 minuten face to face contact en 15 minuten indirecte tijd. Dit is in overeenstemming met het door de NZA voorgeschreven tarief.


We streven er naar bij ons werk de hoogst mogelijke kwaliteit te leveren. Om dit te bereiken maken we gebruik van door de beroepsverenigingen geaccrediteerde na- en bijscholing, intervisie en doen we mee aan de visitatietrajecten van onze beroepsvereniging. Een en ander is vastgelegd in het kwaliteitsstatuut.


Als gemaakte afspraken zonder deze tijdig af te zeggen, niet worden nagekomen kan een no-show of wegblijftarief in rekening gebracht worden van minimaal €40,=. Zie hiervoor ook onze leveringsvoorwaarden.


Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Zie hiervoor ook ons privacy statement.