Praktijk voor Medische Psychologie

Over ons en over wat we doen

Wat doet de Praktijk voor Medische Psychologie?

Volwassenen en ouderen kunnen door een huisarts of medisch specialist worden verwezen naar onze praktijk voor behandeling en onderzoek van psychosche problemen in de basis GGZ en de specialistische GGZ.

De behandelingen zijn het in het algemeen kortdurend en met name gericht op bestrijding van klachten of problemen. Daarnaast is er de mogelijkheid om een intensievere vorm van behandeling te volgen, waarbij behandeling vooral gericht is op het vergroten van het zelfinzicht en het veranderen van gedrag of leefstijl. De behandeling vindt individueel plaats. Met een zorgvuldige intake nemen we eerst de tijd om samen met u de klachten en het ontstaan hiervan in kaart te brengen. Aan de hand hiervan wordt samen met u een plan van aanpak besproken en de best passende behandeling gekozen waarbij de samenwerking tussen patiënt en hulpverlener centraal staat.

We doen:

Psychologische behandeling bij lichamelijke klachten.

Neuropsychologisch onderzoek bij geheugen of concentratieklachten.

Behandeling bij het omgaan met angst, depressiviteit en andere psychologische problemen.

Voor verwijzing is een verwijsbrief nodig van de huisarts of medisch specialist. Meer informatie hierover beneden aan de pagina.

Dr Aart Oosterhuis

Ik ben klinisch (neuro)psycholoog en psychotherapeut (registratie BIG 99049305325 / 09049305316).

Ik heb me bijna 40 jaar bezig gehouden met onderzoek en behandeling van lichamelijke klachten die met stress samenhangen, zoals slaapklachten, maar ook angst en depressie.

De laatste jaren ben ik samen met mijn collega's bezig geweest met het opzetten van behandeling via internet van diverse klachten.

Marieke Berkhof

Ik ben GZ-psycholoog en klinisch psycholoog in opleiding (registratie BIG 39921859025). Mijn opleiding heb ik gedaan bij de afdeling medische psychologie van het IJsselland Ziekenhuis. Ik ben gespecialiseerd in de behandeling van psychische problemen samenhangend met lichamelijke klachten. 

Op dit moment doe ik onderzoek naar de effectiviteit van gedragsmatige behandeling bij het prikkelbare darm syndroom.

Robin Wingbermühle

Ik ben neuropsycholoog en GZ psycholoog in opleiding.

Ik heb psychologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden, met als specialisatie neuropsychologie. Dat laatste is ook mijn belangrijkste aandachtsgebied binnen het IJsselland Ziekenhuis.

Naast het psychologische werk houd ik me op hoog niveau bezig met het atletiekonderdeel polsstokhoogspringen.

Foto door Ed Turk

Foto door Ed Turk


null

Messalina Deelen

Ik ben de regelaar bij Medische Psychologie. Ik zorg er voor dat afspraken gemaakt worden, de verwijzers ingelicht worden en dat in de breedste zin van het woord iedereen hier zijn werk kan doen.

Daarnaast doe ik aan hardlopen.

Verwijzing

De huisarts of medisch specialist mag verwijzen naar onze praktijk. Dit geldt voor psychische klachten die samenhangen met een medische aandoening en voor psychische aandoeningen die vallen onder de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) en voor de Specialistische GGZ. Voor verwijzing moet de verwijsbrief voldoen aan de eisen van de zorgverzekeraar.

Wachttijden

OP dit moment hebben we voor verwijzingen naar de basis GGZ een korte wachtlijst. Voor de gespecialiseerde GGZ kan de wachtlijst, afhankelijk van de klachten, aanzienlijk langer zijn. Neem contact op voor meer informatie hierover.

U kunt altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar om te vragen om wachtlijstbemiddeling.

Vergoeding, Eigen Risico en No Show

Onze praktijk heeft contracten met de belangrijkste zorgverzekeraars in onze regio. Deze contracten betreffen zowel de basis GGZ als de specialistische GGZ. Deze behandelingen vallen onder uw basisverzekering. Wel kunnen vergoedingsvoorwaarden per verzekeraar verschillen. Vraag dit daarom altijd na of raadpleeg uw polisvoorwaarden.


Met Menzis en CZ hebben wij geen contracten afgesloten. De vergoeding die u van uw verzekeraar ontvangt voor behandeling bij onze praktijk kan wisselen. In de regel berekenen we het tarief dat uw verzekeraar dan vergoed. In afwijkende situaties kunnen wij een tarief berekenen dat neerkomt op 85% van het door de NZA vastgestelde DBC tarief. Het kan zijn dat u bij uw verzekeraar niet dit volledige bedrag vergoed krijgt. Voor het verrichten van neuropsychologisch onderzoek kunnen andere, lagere tarieven gelden. Neem voor meer informatie hierover contact met ons op.


De overheid het eigen risico voor de zorgverzekering bepaald op €385 per jaar. Zie ook de informatie van de rijksoverheid hierover.

Voor cliënten die de vergoeding via hun werkgever, een andere verzekering of die de behandeling zelf betalen moet uitgegaan worden van een tarief van €98,= per consult van 45 minuten face to face contact en 15 minuten indirecte tijd. Dit is in overeenstemming met het door de NZA voorgeschreven tarief.


We streven er naar bij ons werk de hoogst mogelijke kwaliteit te leveren. Om dit te bereiken maken we gebruik van door de beroepsverenigingen geaccrediteerde na- en bijscholing, intervisie en doen we mee aan de visitatietrajecten van onze beroepsvereniging. Een en ander is vastgelegd in het kwaliteitsstatuut.


Als gemaakte afspraken zonder deze tijdig af te zeggen, niet worden nagekomen kan een no-show of wegblijftarief in rekening gebracht worden van minimaal €40,=. Zie hiervoor ook onze leveringsvoorwaarden.


Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Zie hiervoor ook ons privacy statement.

arrow_drop_up arrow_drop_down