Nieuw: Volg de cursus 'Omgaan met Angst'! Anonieme e-health!
Gratis Toegang!

Page content

Onderzoek

Psychologisch onderzoek

Bij ons kunt u terecht voor psychologisch onderzoek: neuropsychologisch onderzoek of persoonlijkheidsondezoek. Hiermee kan een beter beeld verkregen worden van de persoonlijkheid en/of het intellectueel en cognitief functioneren. Na het onderzoek worden de testresultaten eerst uitgewerkt, waarna deze met u besproken worden. Aan de hand van de rapportage kunnen wij een gericht advies geven aan u en/of verwijzer.

Persoonlijkheidsonderzoek

Wat wordt verstaan onder persoonlijkheid? Persoonlijkheid is een verzamelnaam en bestaat uit iemands karaktertrekken, eigenschappen en gewoontes. Het is datgene wat je typeert en onderscheidt van alle andere mensen. Het doel van persoonlijkheidsonderzoek is een relatie te leggen tussen de klachten en de persoonlijkheid.

Het persoonlijkheidsonderzoek bestaat uit één of meerdere gesprekken en het invullen van vragenlijsten. Onderwerpen die aan bod komen zijn uw levensloop, huidige situatie en klachten.

Intelligentie-onderzoek

Bij het intelligentie-onderzoek wordt een intelligentiequotiënt (IQ) berekend. Het IQ geeft een globaal beeld van de cognitieve capaciteiten. Zowel de verbale mogelijkheden als de praktische mogelijkheden worden in kaart gebracht als ook het werkgeheugen en de verwerkingsnelheid.

Bij een intelligentie onderzoek krijgt u vragen te beantwoorden en dient u verschillende taken uit te voeren. De duur van een onderzoek varieert van ongeveer anderhalf tot tweeëneenhalf uur.

Neuropsychologisch onderzoek

Neuropsychologisch onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de hersenfuncties. Indien het hersenfunctioneren is aangedaan wordt bekeken welke gevolgen dit heeft voor de patiënt en de omgeving op gebied van denken, emoties en gedrag.

De psycholoog die dit onderzoek bij u uitvoert, neemt hiervoor bij u een aantal tests af. Deze tests meten onder andere uw intelligentie, geheugen, aandacht en concentratie, werktempo, waarneming, taal en spraak, ruimtelijk inzicht en mogelijkheden om te plannen. Soms worden er ook vragenlijsten afgenomen die gaan over uw klachten, gevoelens en emoties.