Nieuw: Volg de cursus 'Omgaan met Angst'! Anonieme e-health!
Gratis Toegang!

Page content

Praktijk

Introductie

Dit is de website van medische-psychologie.nl, gevestigd in Capelle aan den IJssel. Bij onze praktijk kunt u terecht voor (eerste- en tweedelijns) psychologische behandeling en diagnostiek.

Op deze site vindt u informatie over wie wij zijn, hoe wij werken en wat wij voor u kunnen betekenen. Neem rustig de tijd om dit te lezen en schroom niet om contact met ons op te nemen indien u verdere vragen heeft. Dat kan per mail via deze link. Onze praktijk is ook telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur. Het telefoonnummer is 010-2270710.

Ons team bestaat uit een klinisch (neuro-) psycholoog/psychotherapeut, een GZ-psycholoog en een GZ-psycholoog in opleiding.

Verwijzing en wachttijden

Om voor vergoeding door uw zorgverzekeraar in aanmerking te komen heeft u voor onderzoek of behandeling bij onze praktijk een verwijzing nodig van uw huisarts. De wachttijd voor een eerste intake bedraagt op dit moment 8 weken. Behandeling kan daarna in de regel binnen twee weken starten.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen). Zie hiervoor ook het factsheet van de NZa.

Vergoeding, Eigen Risico en No Show

Onze praktijk heeft contracten met de belangrijkste zorgverzekeraars in onze regio. Deze contracten betreffen zowel de basis GGZ als de specialistische GGZ. Deze behandelingen vallen onder uw basisverzekering. Wel kunnen vergoedingsvoorwaarden per verzekeraar verschillen. Vraag dit daarom altijd na of raadpleeg uw polisvoorwaarden.

Met Menzis en CZ hebben wij dit jaar geen contracten afgesloten. De vergoeding die u van uw verzekeraar ontvangt voor behandeling bij onze praktijk kan wisselen. In de regel berekenen we het tarief dat uw verzekeraar dan vergoed. In afwijkende situaties kunnen wij een tarief berekenen dat neerkomt op 85% van het door de NZA vastgestelde DBC tarief. Het kan zijn dat u bij uw verzekeraar niet dit volledige bedrag vergoed krijgt. Voor het verrichten van neuropsychologisch onderzoek kunnen andere, lagere tarieven gelden. Neem voor meer informatie hierover via deze link contact met ons op.

Vanaf begin 2016 heeft de overheid het eigen risico voor de zorgverzekering verhoogd tot €385 per jaar. Zie ook de informatie van de rijksoverheid hierover.

Voor cliënten die de vergoeding via hun werkgever, een andere verzekering of die de behandeling zelf betalen moet uitgegaan worden van een tarief van €95,89 per consult van 45 minuten face to face contact en 15 minuten indirecte tijd. Dit is in overeenstemming met het door de NZA voorgeschreven tarief.

We streven er naar bij ons werk de hoogst mogelijke kwaliteit te leveren. Om dit te bereiken maken we gebruik van door de beroepsverenigingen geaccrediteerde na- en bijscholing, intervisie en doen we mee aan de visitatietrajecten van onze beroepsvereniging. Een en ander is vastgelegd in het kwaliteitsstatuut.

Als gemaakte afspraken zonder deze tijdig af te zeggen, niet worden nagekomen kan een no-show of wegblijftarief in rekening gebracht worden van minimaal €40,=. Zie hiervoor ook onze leveringsvoorwaarden.

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Zie hiervoor ook ons privacy statement.